Ako vyriešiť na chalupe či chate odpady pokiaľ nie je k dispozícii kanalizácia??

Najvhodnejším riešením na chatu (rekreačný objekt) je žumpa alebo trojkomorový septik spoločne s pieskovým filtrom. U žumpy je nevýhodou nutnosť vyváženia pri naplnení. Ideálna veľkosť žumpy pre rekreačný objekt je žumpa o objeme 4 - 6 m3 , avšak záleží na frekvencii využívania objektu. Pri výstavbe žumpy stačí len ohlásenie na stavebnom úrade, nie je nutné stavebné povolenie. Ďalším riešením je spomínaný trojkomorový septik, výhodou septiku je jeho nenáročnosť na údržbu. Septik funguje na princípe vyhnívania. Odpadová voda sa v jednotlivých komorách zbavuje kalu a potom odteká do pieskového filtru, kde sa odpadová voda dočistí.  Pri stavbe septiku s pieskovým filtrom je nutné stavebné povolenie a k vypúšťaniu vody je potrebný súhlas príslušného vodoprávneho úradu.

Kam s odpadovou vodou?

Kúpili ste si rodinný dom a riešite ako nakladať s odpadovou vodou? Tento článok by Vám mal priblížiť problematiku ako s odpadovou vodou nakladať.

Riešením je obstaranie žumpy (jímky). Do žumpy sa zachytáva odpadová voda, ktorá do nej gravitačne vteká. Pri jej naplnení je potreba zaistiť  vývoz fekálnym autom, cena za vývoz fekálnym autom sa štandardne pohybuje okolo 1000,-Kč. Fekálne auto potom odpadovú vodu odvezie do miestnej čističky odpadových vôd. Výhodou vybudovania žumpy je jednoduchý úradný proces, stačí len ohlásenie na stavebnom úrade.

Ďalším riešením je použitie septiku s pieskovým filtrom. Princíp tohto čistenia je popísaný v predchádzajúcom článku.

Rozhodli ste sa vybudovať septik s pieskovým filtrom pre 4člennú rodinu?? V tomto článku sa dozviete ako správne postupovať pri usadení.

Podľa výpočtu by veľkosť septiku pre 4člennú rodinu mal byť septik o veľkosti 3m3 alebo septik o veľkosti 4m3 a k tomu piesková filtrácia PF pre 3-5Os., pre dočistenie odpadových vôd vytekajúcich zo septiku.  Pre septik je nutné vyhĺbiť jamu o rozmeroch cca 2x2 (d x š), hĺbka záleží na hĺbke uloženia odpadového potrubia vedeného do septiku. Pre pieskový filter je nutné pripraviť jamu o rozmeroch 3,5 m x 1,5 m (d x š), hĺbka opäť závisí na uložení septiku.

Po vykopaní jamy na septik a pieskový filter (dobrý bagrista by mal byť schopný obe jamy vykopať do 4hodín) sa pripraví ako pod septik tak pod pieskový filter betónová doska o hrúbke 10-15cm. Betónovú dosku necháme aspoň jeden deň odležať. Po vytvrdnutí dosky sa môže prejsť na usadenie septiku a pieskového filtru. Septik sa posadí na betónovú dosku a pripojí sa odpadové potrubie k septiku. Septik prepojíme s pieskovým filtrom. Po prepojení odpadových potrubí sa začne septik obsypávať zemou (v prípade samonosného prevedenia) alebo betónom (v prípade septiku k obetónovaniu alebo dvojplášťového) pri postupnom plnení vodou. Pieskový filter sa naplní v troch vrstvách filtračným pieskom (frakcia 2-4mm), štrkom (frakcia 8-16mm) a zakryje sa geotextíliou

Rozhodujem sa medzi žumpou (jímkou) samonosnou, žumpou (jímkou) k obetónovaniu a žumpou (jímkou) dvojplášťovou. Akú mám zvoliť?

Správny typ žumpy je nutné zvoliť podľa miesta, kde bude žumpa uložená. Pri výbere je nutné brať ohľad či žumpa bude v blízkosti príjazdovej cesty, či sa v mieste inštalácie žumpy nevyskytuje spodná voda alebo či žumpu budujete na pozemku kde je ílovitá pôda.

Najjednoduchšia montáž je u žumpy samonosnej. Žumpa samonosná sa usádza najčastejšie na betónovú dosku a potom sa obsype zeminou (najlepšie pieskom). Žumpy samonosné sa usádzajú predovšetkým do zelenej plochy kde nie sú nároky na pojazdnosť žumpy. Žumpa  samonosná spĺňa len požiadavky na pružnosť (pri zásype stropu zeminou max 30 cm).

V prípade, že budujete žumpu v tesnej blízkosti príjazdovej cesty, je dobré sa rozhodovať medzi žumpou k obetónovaniu a žumpou  dvojplášťovou. Žumpy sa ukladajú na betónovú dosku a potom sa betónuje plášť žumpy vrátane stropu (v prípade, že sa cez žumpu bude prechádzať osobným autom alebo sa žumpa ukladá do veľkej hĺbky). U žumpy dvojplášťovej je výhodou vonkajší plášť kde nie je nutné riešiť „debnenie“ betón sa jednoducho leje do medzi plášťa žumpy.

Pokiaľ je na pozemku vysoká hladina spodnej vody je najvýhodnejším riešením použiť dvojplášťovú žumpu. Žumpa dvojplášťová má zaistené dno rebrami (rebrované dno sa vkladá do čerstvého betónu k fixácii dna). Po uložení žumpy na betónovú dosku sa obsype medzi plášť žumpy betónom. Dvojplášťové žumpy odolávajú tlakom spodnej vody.

Doprava zdarma po celé České republice a části Slovenské republiky!

+420 723 045 274 (volejte nonstop)

info@spacek-plast.sk

Webové stránky vyrobila reklamní agentura Altrodesign.